PST

Zasada działania PST   
 
W zdrowym stawie ruch generuje delikatne przepływy elektryczne odpowiedzialne za funkcjonowanie komórek chrzęstnych i tworzenie nowej tkanki kostnej. W przypadku artrozy lub urazu następuje zakłócenie tego przepływu, a co za tym idzie zakłócenie procesu regeneracji chrząstki stawowej. 

W takim przypadku z pomocą przychodzi oryginalna technologia PST. Istotą PST jest pobudzenie sygnałami, przesyłanymi przez pole elektromagnetyczne, naturalnych zdolności regeneracyjnych chrząstki i tkanki łącznej, utraconych lub zaburzonych w następstwie zmian chorobowych lub pourazowych. 

Pobudzenie (lub odtworzenie) pola fizjologicznych bioprądów prowadzi do poprawy ukrwienia i oddychania tkankowego, co wywołuje uruchomienie własnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu.


Schemat działania PST:

 

Rysunek 1. 
Wyrównanie ładunków elektrycznych pomiędzy protonami wodoru i ujemnymi nośnikami ładunków macierzy międzykomórkowej chrząstki - brak różnicy potencjałów.

 

Rysunek 2. 
Powstanie różnicy potencjałów w stawie przy obciążeniu poprzez "wypchnięcie" płynu z tkanki chrzęstnej z przesunięciem protonów wodoru (ściśnięcie stawu).


Rysunek 3. 
Wytworzenie wielu różnych strumieni ładunków w stawie, poprzez wymuszone przemieszczenie protonów wodoru wraz z płynem tkankowym w macierzy międzykomórkowej chrząstki, w skutek zmiennych prostokątnych impulsów jako stymulator wzrostu komórek w tkance łącznej, w pierwszej kolejności chondrocytów.

Objaśnienie:

PST wymusza migrację dodatnich jonów wodorowych do naładowanej ujemnie macierzy pozakomórkowej, co powoduje odtworzenie występującego normalnie pola elektrycznego otaczającego staw. Jest ono zaburzone nie tylko u pacjentów z zapaleniem stawów, ścięgien czy uszkodzeniami powypadkowymi, lecz prawie we wszystkich schorzeniach ortopedycznych.
Migracja protonów wodorowych odpowiada procesowi fizjologicznemu zachodzącemu przy czynnościowym obciążeniu stawu, które ze względu na bólowe ograniczenie ruchu i uszkodzenia strukturalne nie jest w ogóle możliwe bądź jest ograniczone.PST odpowiada w ten sposób obciążeniu czynnościowemu i wytwarza fizjologiczny bodziec wzrostowy dla chondrocytów (podstawowych komórek tkanki chrzęstnej), co prowadzi do regeneracji uszkodzonej tkanki chrzęstnej na poziomie komórkowym. Regeneracja ta osiąga swoje najwyższe nasilenie w ok. 6 tygodni po zakończeniu terapii.


Co leczy PST?
 
Najczęstsze wskazania lecznicze

Schorzenia zwyrodnieniowe 

 • artroza dużych stawów (np. artroza stawu kolanowego /gonartroza) i małych stawów (np. artroza stawów kręgosłupa / spondyloartroza),
 • tendopatie / entezopatie (dolegliwości bólowe ścięgien, przyczepów ścięgnistych np. epicondylitis lateralis humeri / zapalenie nadkłykcia bocznego / łokieć tenisisty),
 • dyskopatie (schorzenia krążka międzykręgowego, np. przepuklina krążka w odcinku lędźwiowym),
 • lumbalgie
 • chondromalacje

Uszkodzenia narządów ruchu w następstwie przebytych urazów (w tym sportowych)

 • uszkodzenia więzadeł,
 • uszkodzenia stawów - skokowego, kolanowego, barku
 • uszkodzenia łąkotek stawowych (np. stawu kolanowego),
 • urazy chrzęstno - kostne,
 • złamania,
 • zaburzenia gojenia złamań
 • pseudoartroza (staw rzekomy),

Rehabilitacja pooperacyjna
PST pozytywnie wpływa na przebieg leczenia oraz znacznie skraca okres rekonwalescencji.

Artropatie na podłożu zapalnym (PST nie leczy choroby podstawowej. Wskazaniem są ból i ograniczenia ruchowe w schorzeniach stawów o podłożu reumatoidalnym (zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, przewlekłe zapalenia wielostawowe) i metabolicznym (dna moczanowa)

Deformacje aparatu ruchowego (dot. ból i ograniczenia funkcjonalne)

 • kręgosłupa (np. skoliozy różnej etiologii),
 • stóp (np. paluch koślawy, stopa płaska, stopa szpotawa)

Chondromatoza błony maziowej

Osteochondrozy - jałowe martwice kości

 • choroba Perthesa (martwica młodzieńcza głowy kości udowej),
 • oddzielająca martwica chrzęstno-kostna

Wtórne artrozy


 
Przeciwwskazania
 
 • W przypadku ciąży nie należy stosować terapii na okolicę kręgosłupa oraz jamy brzusznej
 • W przypadku choroby nowotworowej terapię można zastosować po upływie 5 lat od momentu wyleczenia (indywidualne decyzje podejmuje lekarz)
 • Pacjenci z bakteryjnym zapaleniem stawów są wyłączeni z terapii PST do czasu wyleczenia

Przeciwwskazania dotyczą również wykonywania w trakcie terapii PST oraz w okresie 4-5 miesięcznej fazy odbudowy po przebytej terapii:

 • dostawowych wstrzyknięć
 • manipulacji w okolicach stawów (zabiegi kręgarskie, osteopatia, czynności fizjoterapeutyczne np. terapia na stole wyciągowym)

 

Obecność w tkankach endoprotez, śrub i płyt do osteosyntezy nie jest przeciwwskazaniem dla terapii PST!

Współczesna medycyna stosuje implantowane protezy, śruby lub płytki do łączenia kości, które nie wywołują zakłóceń w terapii.