Polityka prywatności – RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Wysocki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ProBody Clinic Michał Wysocki. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych, kosmetologicznych i treningów motorycznych, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer kontaktowy, PESEL, informacje o stanie zdrowia. 
 2. Odbiorcą danych jest ProBody Clinic Michał Wysocki.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych, kosmetologicznych i treningów personalnych, w celu wysyłania informacji o naszej ofercie, promocjach i wszelkich wydarzeniach związanych z naszą firmą i branżą lub w celach marketingowych poprzez – mailing, telemarketing, listownie. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań przez podmioty świadczące usługi medyczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych, kosmetologicznych i treningów motorycznych oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zagranicznym, natomiast fotografie pól zabiegowych mogą zostać udostępnione na portalu Facebook oraz Instagram na podstawie ustnej zgody pacjenta, zawsze w sposób uniemożliwiający identyfikację danej osoby.

7.     Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a)
i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

– zawarcie umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych, kosmetologicznych i treningów motorycznych,

– wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych.

 1. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy o świadczenie usług lub umową sprzedaży.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres Michał Wysocki, ProBody Clinic Michał Wysocki ul. Tartaczna 27, 83-050 Kolbudy  albo mailowy na adres: m.wysocki@probodyclinic.pl 
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – mailing, telemarketing, list zwykły.